Liệu Pháp Dược Sư Bảo Viên

Liệu pháp này sẽ giúp bạn trải nghiệm khác với hầu hết các khái niệm về Dược Sư Bảo Viên. Nó mang đến giải pháp về năng lượng bị tắt nghẽn trong bốn cơ thể: Vật lý, tinh thần, cảm xúc và tâm lĩnh của mỗi người.

 

Trải nghiệm thiền thư giãn cùng

Zen Om Ngũ Hành

Đặt ngay

Gặp gỡ trò chuyện cùng

Dược sư Bảo Viên

Đặt ngay